Dlaczego warto palić drewnem?

Dlaczego warto palić drewnem?

Plusy palenia drewnem:

• oszczędność finansowa
• dbanie o środowisko
• niezależność
• wspieranie lokalnej firmy
• niepowtarzalna atmosfera w domu
• zastosowanie popiołu w formie nawozu
• około 10 razy mniejsza ilość popiołu niż z węgla lub miału


Zastosowanie popiołu:

Jako naturalny i ekologiczny nawóz: można go rozsypywać bezpośrednio na rabaty kwiatowe oraz na grządki w ogrodzie warzywnym, na trawę, pod tuje, krzewy (z wyjątkiem roślin kwasolubnych);

W formie ochrony przed mrozem: może być stosowany do okrywania roślin wrażliwych na mróz po wymieszaniu z korą;

W celu ochrony przed ślimakami: popiół rozsypany dookoła roślin stanowi naturalną barierę ochronną;

Jako dodatek do kompostu: popiół uzupełnia kompost o takie składniki jak: fosfor, potas czy wapń.


Ekologiczne ogrzewanie domu

Drewno jest ekologicznym paliwem odnawialnym i jest korzystne z punktu widzenia ochrony klimatu i bezpieczeństwa energetycznego polskich rodzin. Odpowiednie palenie drewnem w kominku i przestrzeganie podstawowych zasad jest bardzo ważne w obliczu troski o środowisko.

Popiół z kominka to ceniony naturalny nawóz do ogródka! Oczywiście musi on pochodzić ze spalania czystego drewna (najlepiej liściastego) bez dodatków farb czy klejów. Wpływa na roślinność stopniowo i skutecznie.


Smog a ekologia

Cieszy nas, że młode pokolenie Polaków przywiązuje coraz większą uwagę do kwestii ochrony środowiska. Szczególnie teraz, gdy problem smogu jest przedmiotem dyskusji społecznej. Pamiętajmy jednak, że nie słowa, a realne działania przyczyniają się do poprawy jakości powietrza. Spełniający normy wkład kominkowy, przestrzeganie zasad i stosowanie reguł dobrego palenia oraz dobrej jakości drewno (suche – nieprzekraczające 20% wilgotności, sezonowane najlepiej przez okres 2 lat) nie przyczyniają się do zwiększania smogu.

Legalne i odpowiedzialne źródła

Działalność Lasów Państwowych odbywa się w sposób planowy, zgodnie z wiedzą i sztuką leśną na temat sadzenia lasu, poprzez wszystkie zabiegi pielęgnacyjne, aż do wyrębu. Drewno pochodzi z: cięć rębnych, których celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanu (gdy drzewostan osiągnie odpowiedni wiek do wyrębu - w zależności od gatunku 80 do 120 lat), cięć pielęgnacyjnych (usuwanie drzew szkodliwych dla pozostałych) lub cięć niezaplanowanych (w wyniku klęsk żywiołowych, np. wiatrołomy).


Prowadzona w Polsce wycinka lasów nie prowadzi do wylesień - lasów wciąż przybywa. Najlepiej mogą to zobrazować następujące dane: lesistość Polski w 1945 roku wynosiła 20,8%, w 1970 roku 27%, natomiast dziś jest to prawie 30% powierzchni kraju. Każdego roku Lasy Państwowe zalesiają również duże obszary nieużytków rolnych bądź poprzemysłowych.
Drewno jest pozyskiwane przez leśników w granicach wyznaczanych przez: standardy ekologicznej gospodarki, prowadzone badania naukowe oraz plany urządzania lasu, sporządzane dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat.

Wsparcie lokalnej firmy i gospodarki krajowej
Ogrzewając swój dom drewnem wspierasz lokalną firmę oraz polską gospodarkę. Drewno nie jest towarem importowanym - mamy go pod dostatkiem w Polsce. Z tego względu, jego cena nie jest aż tak zależna od zmian politycznych i gospodarczych na świecie, jak w przypadku pozostałych surowców energetycznych.


Problem palenia odpadów
Spalanie w kominkach i piecach śmieci, tworzyw sztucznych, opakowań czy gazet emituje najwięcej zanieczyszczeń, jest szkodliwe dla środowiska oraz prawnie zakazane!