Jakie drewno pali się najlepiej?

Przed podjęciem decyzji o tym, które drewno wybrać, polecamy zapoznać się z poniższymi opisami drzew. Na czas palenia, ilość ciepła i popiołu, a nawet zapach mają wpływ takie czynniki, jak: gatunek drzewa, czas schnięcia czy sposób rozpalania.

Do palenia w kominku najlepiej nadają się gatunki drzew liściastych: dąb, buk, jesion, grab, brzoza, akacja czy olcha.

Chcesz zaoszczędzić koniecznie przeczytaj.

Ogrzewanie drewnem jest jednym z najtańszych sposobów na zapewnienie ciepła w domu. Drewno w formie opału jest paliwem z grupy surowców odnawialnych, obok takich jak: energia wiatrowa czy słoneczna. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii nie wiąże się z długotrwałym deficytem ich występowania, a ich zasoby odnawiają się.

Spalanie drewna powoduje niewielką produkcję dwutlenku węgla – w takich ilościach, jakie zaabsorbują rosnące drzewa. Sadząc nowe drzewa odnawiamy zasoby i jednocześnie produkujemy dla siebie materiał opałowy.

Jest to gatunek wysokokaloryczny, który daje dużo ciepła i ma przyjemny zapach.

• czas spalania: powolne spalanie i długie utrzymanie temperatury paleniska
wartość kaloryczna: jedna z najwyższych
spalanie: wymaga większej ilości tlenu od np. drewna bukowego
ilość popiołu: pozostawia ok. 3% popiołu
Po wysuszeniu uzyskuje wysoką wartość opałową.

Ze względu na duże zapasy oraz nasze zapotrzebowanie w drugiej gałęzi działalności – tartaku, spośród wszystkich gatunków twardych, najczęściej to właśnie dąb jest w najlepszej ofercie cenowej.
Często wykorzystywany jest w domach, w których podstawowym źródłem ogrzewania jest drewno kominkowe.  

Dąb drewno kominkowe

BUK

Buk drewno kominkowe

To zwarte i twarde drewno, które nadaje się do wszystkich typów pieców i kominków.
czas spalania: powolne
wartość kaloryczna: wysoka wartość opałowa
spalanie: równomierne
ilość popiołu: dzięki cienkiej korze zostawia niewielką ilość popiołu  

Drewno jest bardzo ciężkie i twarde, ma stosunkowo krótki czas schnięcia, niską zawartość kory i łatwo się łupie.

Jest bardzo twardym i szybko schnącym gatunkiem drewna. Pali się ładnym płomieniem dając dużo ciepła.
czas spalania: bardzo powolne
wartość kaloryczna: wysoka dzięki dużej gęstości i cienkiej korze

spalanie: spala się pomarańczowym płomieniem dając niewielką ilość dymu • ilość popiołu: pozostawia ok. 3% popiołu

Jest trudno łupliwy z powodu dużej twardości. Ze względu na dużą twardość jesion jest uznawany za drewno szlachetne.

Jesion drewno opałowe

Jest drzewem liściastym, które posiada przybliżone wartości do buka.  
czas spalania: bardzo powolne spalanie
wartość kaloryczna: największa wartość grzewcza
spalanie: powolne, niebieski i nieduży płomień
ilość popiołu: pozostawia kilka razy więcej popiołu w kominku (nawet do 10%) przez co niezbędne jest częstsze czyszczenie

Wydziela przyjemny zapach, ma niską zawartość kory i jest trudno łupliwy.

Grab drewno kominkowe

Polecana jest głównie na rozpałkę, ze względu na łatwość rozpalania, nawet przy dużej zawartości wody.  
czas spalania: szybkie
wartość kaloryczna: nie daje tyle ciepła, jak opisane powyżej gatunki
spalanie: gatunek mało dymiący, wysuszona nie powoduje iskrzenia
ilość popiołu: niewielka ilość popiołu 

Wydziela przyjemny aromat, zawiera mało substancji smolistych i jest łatwo łupliwa.

Brzoza drewno kominkowe

Rada dla początkujących użytkowników kominka

Nigdy nie próbujcie palić świeżym i mokrym drewnem. Takie drewno źle się pali i mocno dymi, a sadza pokrywa komorę spalania oraz osadza się na kominie. W efekcie prowadzi to do kosztownych napraw instalacji, a w najgorszym przypadku nawet do remontu całego komina.

Ogrzewanie drewnem jest jednym z najtańszych sposobów na zapewnienie ciepła w domu. Drewno w formie opału jest paliwem z grupy surowców odnawialnych, obok takich jak: energia wiatrowa czy słoneczna. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii nie wiąże się z długotrwałym deficytem ich występowania, a ich zasoby odnawiają się.

Spalanie drewna powoduje niewielką produkcję dwutlenku węgla – w takich ilościach, jakie zaabsorbują rosnące drzewa. Sadząc nowe drzewa odnawiamy zasoby i jednocześnie produkujemy dla siebie materiał opałowy.

Jak składować drewno?

Każdy posiadacz domu ogrzewanego kominkiem lub kotłem na drewno wie o tym, że efektywność energetyczna surowca zależy od jego gatunku oraz stopnia jego wilgotności.
Mokre i źle składowane drewno spala się dając mniej ciepła i powoduje osadzanie się smoły na wewnętrznych ścianach pieca i przewodu kominowego. Dlatego tak istotne jest odpowiednio długie leżakowanie drewna przed sezonem grzewczym oraz przechowywanie go w dobrych warunkach. Dzięki temu drewno traci wodę powoli, staje się twardsze oraz wzrasta jego kaloryczność.

Ważne porady dotyczące prawidłowego suszenia drewna:
Jesień i zima to najlepszy czas na kupno drewna – wtedy drewno jest najbardziej energetyczne.

Drobne porąbanie drewna skróci czas schnięcia. Grube drewno potrzebuje zdecydowanie więcej czasu na odpowiednie wyschnięcie.

Zapewnienie izolacji od gruntu jest kluczowe. Szczapy nie powinny leżeć bezpośrednio na ziemi, aby nie chłonęły z niej wilgoci. Warto ułożyć je na legarach lub paletach.

Nasłonecznione i przewiewne miejsce jest najlepszym rozwiązaniem. Wilgotnego drewna nie należy składować w nieprzewiewnych pomieszczeniach, ponieważ może zaparzać się i pleśnieć.

Wolne przestrzenie pomiędzy szczapami pomagają zadbać o dobrą cyrkulację powietrza.
Optymalnym ułożeniem drewna jest poukładanie go w 4 rzędach szerokich na 180 cm, a wysokich na około 2 do 2,5 m. Wysokość stosów drewna nie ma wpływu na jakość przechowywania, ale mając na uwadze bezpieczeństwo, nie powinno się układać ich zbyt wysokich.

Podczas opadów śniegu należy zadbać o owinięcie drewna czymś chroniącym przed opadami, ale przepuszczającym powietrze. Wyjątkiem może być drewutnia zlokalizowana w miejscu, do którego śnieg nie dociera.

Wybór odpowiedniej wiaty
Wiaty na drewno, popularnie zwane drewutniami, są w ostatnich latach bardzo modnym sposobem przechowywania drewna, szczególnie na potrzeby domków jednorodzinnych.
Drewutnia powinna być zadaszona, niezabudowana ze wszystkich stron oraz usytuowana tak, aby drewno miało przewiew i docierały do niego promienie słoneczne.
Dobierając drewutnię na drewno kominkowe powinniśmy kierować się ogólną pojemnością oraz zwrócić uwagę na poszczególne wymiary. W zależności od rodzaju pieca lub kominka jaki posiadamy, powinniśmy zakupić drewno o odpowiedniej długości szczap. Jeżeli np. nasz kominek zaprojektowany jest na palenie szczapami o długości 30 cm, wówczas warto zdecydować się na drewutnię o głębokości co najmniej 60 cm. Pozwoli to na ułożenie dwóch rzędów drewna, dzięki czemu maksymalnie wykorzystamy daną przestrzeń.

Proces sezonowania jest zależny od gatunku drzewa i spełnionych warunków przechowywania - przebiega średnio od 1 roku nawet do 2 lat. Należy wziąć to pod uwagę wybierając wielkość wiaty bądź drewutni.
W temacie ogólnej pojemności drewutni nie ma złotego środka. Każdy właściciel domu jednorodzinnego musi doświadczalnie sprawdzić, jaką ilość drewna powinien przygotować na dany sezon grzewczy. Ilość drewna, w jaką musimy się zaopatrzyć, jest zależna od wielu czynników.
Należy wziąć pod uwagę:

 • wydajność energetyczną drewna
 • powierzchnię domu
 • indywidualne preferencje użytkownika
 • prognozę pogody na zimę.

Dlaczego warto palić drewnem?

Plusy palenia drewnem:

 • oszczędność finansowa
 • dbanie o środowisko
 • niezależność
 • wspieranie lokalnej firmy
 • niepowtarzalna atmosfera w domu
 • zastosowanie popiołu w formie nawozu
 • około 10 razy mniejsza ilość popiołu niż z węgla lub miału

Zastosowanie popiołu:

 • Jako naturalny i ekologiczny nawóz: można go rozsypywać bezpośrednio na rabaty kwiatowe oraz na grządki w ogrodzie warzywnym, na trawę, pod tuje, krzewy (z wyjątkiem roślin kwasolubnych);
 • W formie ochrony przed mrozem: może być stosowany do okrywania roślin wrażliwych na mróz po wymieszaniu z korą;
 • W celu ochrony przed ślimakami: popiół rozsypany dookoła roślin stanowi naturalną barierę ochronną;
 • Jako dodatek do kompostu: popiół uzupełnia kompost o takie składniki jak: fosfor, potas czy wapń.

Ekologiczne ogrzewanie domu

Drewno jest ekologicznym paliwem odnawialnym i jest korzystne z punktu widzenia ochrony klimatu i bezpieczeństwa energetycznego polskich rodzin. Odpowiednie palenie drewnem w kominku i przestrzeganie podstawowych zasad jest bardzo ważne w obliczu troski o środowisko.

Smog a ekologia

Cieszy nas, że młode pokolenie Polaków przywiązuje coraz większą uwagę do kwestii ochrony środowiska. Szczególnie teraz, gdy problem smogu jest przedmiotem dyskusji społecznej. Pamiętajmy jednak, że nie słowa, a realne działania przyczyniają się do poprawy jakości powietrza. Spełniający normy wkład kominkowy, przestrzeganie zasad i stosowanie reguł dobrego palenia oraz dobrej jakości drewno (suche – nieprzekraczające 20% wilgotności, sezonowane najlepiej przez okres 2 lat) nie przyczyniają się do zwiększania smogu.

Legalne i odpowiedzialne źródła

Działalność Lasów Państwowych odbywa się w sposób planowy, zgodnie z wiedzą i sztuką leśną na temat sadzenia lasu, poprzez wszystkie zabiegi pielęgnacyjne, aż do wyrębu. Drewno pochodzi z: cięć rębnych, których celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanu (gdy drzewostan osiągnie odpowiedni wiek do wyrębu - w zależności od gatunku 80 do 120 lat), cięć pielęgnacyjnych (usuwanie drzew szkodliwych dla pozostałych) lub cięć niezaplanowanych (w wyniku klęsk żywiołowych, np. wiatrołomy).


Prowadzona w Polsce wycinka lasów nie prowadzi do wylesień - lasów wciąż przybywa. Najlepiej mogą to zobrazować następujące dane: lesistość Polski w 1945 roku wynosiła 20,8%, w 1970 roku 27%, natomiast dziś jest to prawie 30% powierzchni kraju. Każdego roku Lasy Państwowe zalesiają również duże obszary nieużytków rolnych bądź poprzemysłowych.
Drewno jest pozyskiwane przez leśników w granicach wyznaczanych przez: standardy ekologicznej gospodarki, prowadzone badania naukowe oraz plany urządzania lasu, sporządzane dla każdego nadleśnictwa na okres 10 lat.

Wsparcie lokalnej firmy i gospodarki krajowej

Ogrzewając swój dom drewnem wspierasz lokalną firmę oraz polską gospodarkę. Drewno nie jest towarem importowanym - mamy go pod dostatkiem w Polsce. Z tego względu, jego cena nie jest aż tak zależna od zmian politycznych i gospodarczych na świecie, jak w przypadku pozostałych surowców energetycznych.

Problem palenia odpadów

 Spalanie w kominkach i piecach śmieci, tworzyw sztucznych, opakowań czy gazet emituje najwięcej zanieczyszczeń, jest szkodliwe dla środowiska oraz prawnie zakazane!

Drewno kominkowe

Zasady dobrego palenia

PLANOWANIE: zaczynamy myśleć o przyjemnej atmosferze i wypoczynku przy cieple kominka około 2 lata wcześniej;

SUSZENIE: do wysuszenia układamy luźno polana w stosy odległe od siebie ok. 10 do 15 cm; 

POTRZEBNY CZAS: to drewno posłuży nam za kaloryczny opał najwcześniej za półtora roku;

UKŁADANIE POLAN: polana należy układać w palenisku luźno, w odległości 1-2 cm od siebie - palą się właściwie, jeśli są otoczone powietrzem, a nie ściśnięte jedno przy drugim; 

ROZPALANIE: początkowo nie domykamy drzwiczek kominka – czekamy, aż drewno rozpali się całkowicie;

ZAMYKANIE: po skończonym  procesie rozpalania, kiedy nad węglem drzewnym znikną płomienie, zamykamy dopływ powietrza, pozostawiając ok. 15-20% otwarcia. Piec nie będzie ochładzać się przepływem powietrza, a pozostałość wyżarzy się powoli na niewielką ilość popiołu. 

Pamiętaj, że drewno do kominka musi spełniać kilka ważnych reguł:

 • powinno to być drewno z drzew  liściastych, 
 • powinno być dobrze sezonowane i odpowiednio wysuszone,
 • musi być rozłupane (np. ćwiartki lub ósemki, około 8 do 10 cm grubości).

Kiedy najlepiej kupować drewno?

Najbardziej kaloryczne drewno

Ze względu na bardzo małą zawartość wody, najlepsze drewno do palenia w kominku, to drewno z jesiennej i zimowej wycinki. W okresie tym drzewa spuszczają wodę, żeby przetrwać mrozy, pozostawiając same wartościowe soki - tzw. koncentrat, który złożony  jest głównie z minerałów i pierwiastków niezbędnych do życia. Z tego względu jesienna i zimowa wycinka jest najbardziej kaloryczna.

Otwarte pory drewna

Ponadto drzewo na zimę otwiera pory, żeby mróz nie wyrządził w nim szkód, gdy będzie zmrożone. Jeśli drzewo zetnie się w tym momencie, to pory pozostaną otwarte, a dzięki temu możliwe będzie lepsze schnięcie. Jednak jeśli proces suszenia nastąpi nagle i intensywnie, pory mogą się w każdej chwili zamknąć. Może to spowodować zatrzymanie się procesu schnięcia, a ponowne otwarcie porów może stanowić duży problem. Aby ponownie otworzyć pory drzewa należałoby je moczyć i parzyć przez około 2 tygodnie. 

Początek suszenia drewna w warunkach domowych powinien następować jesienią (w Il połowie listopada – jest to zależne od warunków atmosferycznych). Nabycie go w tym okresie pozwala zadbać o czas potrzebny na przesuszenie drewna (minimum rok).

Należy pamiętać o tym, że świeżo ścięte drewno ma około 90% wilgotności. Początkowo wilgotność szybko się obniża, po czym proces ten zwalnia i najtrudniej jest wysuszyć drewno od 30 do 40% w dół. W procesie tym pomagają otwarte pory drewna oraz stopniowo wzrastająca temperatura i spadająca wilgotność powietrza, nadchodzące wraz z wiosną i latem.

Reasumując: najlepiej jest rozpocząć suszenie drewna jesienią. Przekonanie o tym, że w tym okresie drewno nie schnie, bo nie pojawiają się pęknięcia, jest błędne. Prawidłowe suszenie drewna nie pozwala na popękanie. Aby lepiej zobrazować proces schnięcia drewna, możemy porównać go do smażenia kotleta: na zbyt dużym ogniu spali się z wierzchu, w środku pozostając surowy, natomiast na umiarkowanym ogniu usmaży się równomiernie.

Programy ochrony powietrza a kominek

Czy obowiązuje zakaz palenia w kominkach?

Od kilku lat coraz częściej słyszymy o zakazach palenia węglem i drew-nem. Wiemy, że może budzić to wiele pytań i wprowadzać niepewność. 

Na chwilę obecną zakazy dotyczą pojedynczych polskich miast, natomiast większą część Polski obejmują uchwały antysmogowe. Uchwały te mają na celu określenie rodzaju paliw i instalacji. Regulują co i w czym można spalać oraz przedstawiają terminy obowiązywania przepisów.

Programy Ochrony Powietrza

W Polsce oprócz uchwał anty smogowych obowiązują Programy Ochrony Powietrza, tzw. POP-y. Programy te, uwzględniając zasady ochrony środowiska, mają na celu ochronę zdrowia mieszkańców i poprawę jakości życia oraz nakreślają późniejszy charakter uchwał antysmogowych.

Wszystkie wprowadzane Programy Ochrony Powietrza zezwalają na użytkowanie kominków z pewnymi ograniczeniami. Dlatego kluczowe jest wybranie paleniska spełniającego wymagania dyrektywy Ekoprojektu oraz palenie dobrze sezonowanym i suchym drewnem. Uchwały mające na celu  poprawę jakości powietrza  przyjęto już w trzynastu województwach. Ważne jest zapoznanie się z obowiązującymi wymogami i zaleceniami, szczególnie przed podjęciem decyzji dotyczącej nowej  instalacji bądź modernizacji już istniejącej.

Polecamy lekturę materiałów informacyjnych na temat uchwał antysmogowych na stronie: www.czystezasady.pl (dotyczy województwa dolnośląskiego).

Polskie programy ochrony powietrza, jakkolwiek z założenia słuszne i potrzebne, jednak ze względu na silny wpływ lobbystów ogrzewania gazowego czy elektrycznego,  prowadzą do wypaczenia swojego głównego celu, jakim jest poprawa jakości powietrza. 

Rządzący potrzebują pieniędzy na  swoje nowe programy, a więc  podwyżki cen energii to szybkie źródło zasilające budżet. Pomimo obietnic rządu o braku podwyżek, ceny energii elektrycznej wzrosły od  1 stycznia 2019 r., a  nasze rachunki za prąd i gaz poszybowały o 20 %. 

Uzależnienie ludzi, których mimo dotacji nie stać na termomodernizację, może wpędzać ich w coraz większe ubóstwo energetyczne, pomimo ogólnej dostępności akceptowalnego ekonomicznie i ekologicznie drewna.