Co roku 22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi, znany także jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi. 

Celem Dnia Ziemi jest promowanie postaw ekologicznych oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat zagrożeń, jakie dotykają naszą planetę.

Obchodzimy to święto niezmiennie od 50 lat! 22 kwietnia każdego roku na terenie naszego kraju realizowanych jest mnóstwo akcji edukacyjnych. Wszystko po to, by podkreślić wpływ człowieka na otaczający świat.

W dzień Ziemi warto przypomnieć o zasobach leśnych na świecie i sposobach korzystania z nich. Lasy na świecie zajmują średnio 30,6% powierzchni lądu. Dla porównania w Polsce lesistość, czyli stopień pokrycia lasem określonej powierzchni, wynosi 29,6% (dane z roku 2018).

Docelowo w roku 2050 wskaźnik lesistości w naszym kraju ma wynosić 33%!. Obowiązek ten jest zawarty w dokumencie pn. Krajowy Program Zwiększania Lesistości Kraju.

Działalność Lasów Państwowych odbywa się w sposób planowy, zgodnie z wiedzą i sztuką leśną na temat sadzenia lasu, poprzez wszystkie zabiegi pielęgnacyjne, aż do wyrębu.

Prowadzona w Polsce wycinka lasów nie prowadzi do wylesień - lasów wciąż przybywa. Każdego roku Lasy Państwowe zalesiają również duże obszary nieużytków rolnych bądź poprzemysłowych. 

Dbając o nasze dobro własne, jakim jest środowisko, powołaliśmy do życia Fundację „Sadzimy Las”, której celem jest posadzenie miliona drzew do 2025 roku.

Będzie ona propagowała i wspierała zrównoważoną gospodarkę leśną  przyczyniając się m.in. do zwiększenia powierzchni leśnych poprzez ich sadzenie na terenach zdegradowanych, zrekultywowanych lub przeznaczonych do zalesienia.  

Światowy Dzień Ziemi. Co możesz ty zrobić?

•  oszczędzaj wodę;

•  zużywaj mniej prądu;

•  segreguj śmieci;

•  zamiast samochodu wybierz rower, komunikację miejską lub spacer;

•  ogranicz zużycie plastiku;

•  zamiast wyrzucać zepsutą rzecz - spróbuj ją naprawić;

•  posprzątaj swoją okolicę;

•  zadbaj o przyrodę;

•  dziel się swoją wiedzą.