REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWGO DREWNEX.PL

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający adresem www.drewnex24.pl prowadzony jest przez firmę Drewnex Agata Jaskulska,  NIP: PL6221947818, Regon: 250715923.

2. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym działającym pod adresem: www.drewnex24.pl zwanym dalej "Sklepem".

3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz na terenie krajów Unii Europejskiej. Zamówienia w sklepie można składać poprzez witrynę internetową www.drewnex24.pl (sklep internetowy).

4. Wszystkie ceny podane w sklepie wyrażone są w walucie PLN i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Zawartość sklepu internetowego nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. W szczególności informacje o dostępności produktów nie są podstawą do traktowania zawartości sklepu internetowego jako oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

6. Cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez klienta jest wiążąca dla stron transakcji. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu czy też wycofania dowolnego produktu oraz prowadzenia akcji promocyjnych na stronach Sklepu i wprowadzania w nich zmian w dowolnym czasie.

§ 2

Składanie i realizacja zamówień

7. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet poprzez formularz zamówienia. 
W wyjątkowych sytuacjach zamówienie można złożyć e – mailem lub telefonicznie.

8. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia. Po złożeniu zamówienia do Kupującego zostaje przesłany e-mail informująca, iż zamówienie dotarło do sklepu. 
Do zawarcia umowy sprzedaży między zamawiającym a sklepem dochodzi w momencie wysyłki zgodnie z regulaminem lub w chwili wysłania odrębnego potwierdzenia przez sklep.

9. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

10. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia i odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku  gdy podane w zamówieniu dane są niekompletne lub nieprawdziwe lub w przypadku braku możliwości dokonania autoryzacji zamówienia.

11. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie sklepu. 
W przypadku niedostępności towaru objętego zamówieniem Klient zostanie poinformowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).

12. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy. Zamówienie realizowane jest w nakrótszym możliwie terminie tj. do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przedpłaty na konto sklepu lub potwierdzenia zamówienia ze strony sklepu.

 13. Dostawa zamówienia odbywa się poprzez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany w formularzu zamówienia adres zamawiającego poprzez dostarczyciela przesyłek.

14. Wraz z produktem Klient otrzymuje fakturę VAT lub paragon fiskalny, wedle życzenia.

15. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia przed wysyłką towaru informując o tym Sklep telefonicznie lub e-mailem.

16. Zamówienia potwierdzone do realizacji i wysłane nie mogą być anulowane.

§ 3

Koszty przesyłki 

17. Poniżej znajduje się tabela kosztów dostaw

Transport Gratis*
*dotyczy zamówień powyżej 7 metrów.

Ceny transportu na terenie Wrocławia i okolic- w promieniu 50 km :

Ilość zamówionych metrów

Transport

Ilość drewna gratis

10

0,00 zł

0,7 metra

7

0,00 zł

0,5 metra

5

0,00 zł

brak

poniżej 5

indywidualnie

brak

17.1  Jeżeli dostawa ma być powyżej 50 km od granic Wrocławia, koszty dostawy będą ustalane indywidualnie z klientem

§ 4

Formy płatności

18. Płatność jest realizowana przeważnie w momencie odbioru towaru przez klienta.

19. Istnieje możliwość płatności przelewem bankowym na nasze konto.

20. Dane do przelewu będą wysyłane wiadomością e-mail po wypełnieniu formularza zamówienia.

21. W momencie gdy klient wybierze formę płatności "przelew na konto "jest zobowiązany do dokonania opłaty / przelewu, za złożone zamówienie w terminie do 7 dni roboczych od daty jego złożenia. W przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim skontaktowaniu się ze Sklepem.

22. Istnieje możliwość płatności przelewem za pośrednictwem panelu transakcyjnego Przelewy24 oraz kartami płatniczymi. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

§ 5

Zwroty

23. Klient, zgodnie z ustawą  „o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, może zrezygnować z towaru kupionego w naszym Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Warunkiem jest aby zwracany towar nie nosił śladów użytkowania, był kompletny i nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać wraz z fakturą zakupu oraz wypełnionym dokumentem zwrotu towaru zawierającym informację o odstąpieniu od umowy. Kwota równa cenie towaru zostanie zwrócona w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta. Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

24. Przed dokonaniem zwrotu w takim wypadku zamawiający powinien zgłosić ten fakt do Sklepu. Jeżeli jest to wymagane Sklep przygotowuje dokument zwrotu oraz fakturę korygującą, które to dokumenty zamawiający odsyła następnie wraz ze zwracanym towarem.

25. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysłanych "za pobraniem".

26. W przypadku bezzasadnego odesłania towaru, zamawiający otrzyma zwrot towaru po opłaceniu kosztów ponownej przesyłki zgodnych z § 3 pkt 18.

§ 6

Reklamacje

27. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający powinien sprawdzić przesyłkę w momencie jej doręczenia w obecności doręczyciela. Informacja taka powinna trafić do Sklepu w przeciągu 3 dni od dnia otrzymania przesyłki.

28. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie i wymiany towaru na pełnowartościowy lub zwrotu zapłaconej za reklamowany towar kwoty w przypadku stwierdzenia w dostarczonym towarze:

  • niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.

29. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dokument potwierdzający zakup wraz z własnym opisem wady produktu z nagłówkiem 'reklamacja' oraz danymi kontaktowymi.

30. Reklamacji nie podlegają wady powstałe z przyczyn leżących po stronie zamawiającego (złe magazynowanie, pomyłka w zamawianych produktach )

31. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem, a o jej wyniku Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony. W przypadku uznania reklamacji zamawiający otrzymuje towar , który zostanie dostarczony na koszt Sklepu. W przypadku braku możliwości wymiany towaru na wolny od wad, zamawiający otrzyma zwrot równowartość ceny towaru. Warunkiem dokonania zwrotu jest nadesłanie zwracanego towaru wraz z podpisanym dokumentu zwrotu towaru oraz fakturą zakupu towaru (w przypadku zwrotu całości zamówienia) lub podpisanej przez zamawiającego faktury korygującej dokumentującej zwrot towaru, wysłanej uprzednio przez sklep (w przypadku zwrotu tylko niektórych towarów z danego zamówienia).

§ 7

Postanowienia końcowe

32. Składając zamówienie w sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu drewnex24.pl. Przekazane przez Klienta dane, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, będą służyły wyłącznie do celów związanych z realizacją zamówienia. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

33. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klient ma prawo do wglądu, poprawiania i usuwania swoich danych osobowych.

34. Zamawiający przystępując do składania zamówienie akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu, który staje się integralną częścią umowy sprzedaży.

35. Firma Drewnex zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.drewnex24.pl

36. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach: poprawnego działania witryny (pliki niezbędne), statystycznych i analitycznych (pliki analityczne), personalizowania wyświetlanych reklam (pliki reklamowe), funkcjonalnych (pliki mediów społecznościowych i inne). Możesz je zaakceptować klikając w przycisk „Akceptuję”. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie plików cookies, możesz w każdej chwili zablokować je korzystając z ustawień swojej przeglądarki internetowej.