kominiarz

Czy wiesz, że nieczyszczony komin może spowodować zagrożenie życia i zdrowia wszystkich mieszkańców w domu?

Nie zaniedbaj tego. Kontrole kominiarskie są konieczne.

Kominiarz oceni stan komina. Ważne aby kontrolę wykonał profesjonalista tylko wtedy będziecie mieli pewność, że cała procedura przebiegła w prawidłowy, bezpieczny i skuteczny sposób.

Jak często należy przeglądać komin?

Przegląd kominiarski należy wykonać raz w roku. Kominiarz wykona okresowe czyszczenie oraz udrożni przewód kominowy. Czyszczenie komina zapobiega zaczadzeniom a także pożarom.Na ściankach komina osadza się sadza i smoła. Podczas palenia smoła paruje, wydzielając łatwopalne opary. Nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych grozi również zatruciem tlenkiem węgla.

Czy są kary za brak przeglądu kominiarskiego?

Wygląda na to, że nie ma kar z urzędu za brak czyszczenia komina. Jednak należy pamiętać, że jeżeli mamy ubezpieczony dom i dojdzie do pożaru od komina to ubezpieczyciel  zapyta nas o zaświadczenie z przeglądu kominiarskiego. Bez niego nie ma możliwości na otrzymanie jakiegokolwiek odszkodowania.

Bezpieczeństwo w domu jest najważniejsze!

Niedługo rozpocznie się sezon grzewczy.

Tak więc dla własnego bezpieczeństwa należy czyścić komin.

PS.

Pamiętajcie palącego komina nie gasi się nigdy wodą, ponieważ gwałtowne jego oziębienie może spowodować jego pęknięcie. Najpierw należałoby ostrożnie wyciągnąć drewno z kominka a potem szczelnie go zamknąć.

Wezwanie straży pożarnej jest priorytetem!