Drewno tylko z legalnych źródeł!

Drewnex24.pl drewno tylko z legalnych źródeł.

Drewno, gałęzie czy chrust z lasu za darmo? Nic z tego! 

Dowiedz się co mówią o tym przepisy i jakie kary grożą za kradzież drewna. 

Lasy to nasze wspólne dobro. 

Nie oznacza to jednak, że możemy swobodnie korzystać z ich zasobów.

Tu również obowiązuje prawo, którego należy przestrzegać. 

Zabranie z lasu składowanego tam drewna to kradzież! 

Leżące w lesie drewno nie może zostać zabrane bez zgody i wiedzy leśniczego.

Nie można również samodzielnie wycinać gałązek na stroiki świąteczne, zbierać mchu czy porostów na wianki,

czy pozyskiwać chrustu brzozowego na miotły. 

Las i każdy jego element jest dobrem społecznym, ale stanowi majątek skarbu państwa, którym zarządzają w imieniu społeczeństwa leśnicy - przypominają Lasy Państwowe. 

Ścięcie drzewa w lesie i przywłaszczenie go sobie również jest traktowane jako kradzież.

Niezgodne z prawem jest również zabieranie z lasu drzew już powalonych czy obumarłych. 

Takie same zasady dotyczą również chrustu (gałęzi, kory czy szyszek), który tak jak inne dobra leśne, jest własnością Lasów Państwowych 

i nie można go zbierać bez pozwolenia. 

Chcąc zbierać chrust w lesie powinniśmy skontaktować się wcześniej z lokalnym nadleśnictwem i uzyskać zgodę. 

Należy zgłosić się do leśniczówki, przestrzegając godzin urzędowania, które każdy leśniczy podaje do wiadomości na drzwiach swojego biura.

Tam leśniczy wystawia pisemne pozwolenie na pozyskanie drewna i określa precyzyjnie, co można wyrobić we wskazanym fragmencie lasu,

co musi pozostać nietknięte, oraz określa termin wykonania pracy.

Leśniczy określa też zasady przygotowania drewna do odbioru, informuje o aktualnych cenach drewna i terminach sprzedaży – wyjaśniają Lasy Państwowe. 

Wysokość kary za kradzież drewna zależy od jego wartości. 

Jeśli wartość skradzionego drewna nie przekracza 500 zł karą może być areszt, ograniczenie wolności albo kara grzywny. 

Z kolei jeżeli wartość drewna jest wyższa niż 500 zł, kradzież jest już traktowana jak przestępstwo.

Wówczas karą za kradzież drewna jest pozbawienie wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat.

 

O prawie należy pamiętać również przy zakupie drewna i sprawdzać czy pochodzi ono z legalnych źródeł.

 

Takie praktyki stosujemy oczywiście w firmie Drewnex. 

Korzystamy wyłącznie z wysokiej klasy drewna pozyskiwanego w Lasach Państwowych, posiadającego certyfikat FSC

(Forest Stewardship Council) potwierdzający pochodzenie surowca wyłącznie z legalnych źródeł.