Biomasa

Często zadajemy sobie pytanie cóż to takiego jest ta biomasa. Ciagle się o niej słyszy a tak naprawdę niewiele o niej wiemy. Biomasa to rodzaj odnawialnego źródła energii. Zalicza się do niej między innymi surowce pochodzenia roślinnego.

Jest to materiał coraz częściej wykorzystywany do wytwarzania energii. To łatwa w pozyskaniu, w pełni naturalna i ekologiczna substancja, którą zalicza się do odnawialnych źródeł energii. Jako biomasę uznaje się m.in. zrębki drzewne, trociny,  korę, brykiet czy pellet.

Czy wiecie, że również w celu uzyskania biomasy hoduje się a raczej uprawia specjalne rośliny? Tak np. wierzbę wiciową, trzcinę pospolitą i rdest – które charakteryzują się szybkim przyrostem i małymi wymaganiami glebowymi.

Istotną informacją jest to, że od pewnego czasu materiał ten wykorzystuje się jako atrakcyjną alternatywę dla węgla, głównie z uwagi na mniejszą ilość wytwarzanych zanieczyszczeń. Podczas spalania, emisja tlenku węgla, dwutlenku siarki i tlenków azotu, jest niższa niż podczas stosowania paliw kopalnianych.

Jakie zalety ma to paliwo?

Odpowiedz jest prosta, produkuje się je w każdym zakątku świata a co za tym idzie jest produktem łatwo dostępnym. Jego przechowywanie czy składowanie nie niesie za sobą ryzyka dla środowiska naturalnego.

Jednym z najbardziej popularnych produktów, służących do uzyskania biomasy, jest drewno i jego elementy. Duża część biomasy powstaje w zakładach produkcyjnych.

Należą do nich: trociny, zrębki, kora, brykiet, pellet.

Trociny powstają w tartakach podczas cięcia i frezowania drewna. Ich wartość energetyczna zależy od gatunku drzewa, z którego pochodzą. 

Zrębki to niewielkie elementy drewniane. Powstają na przykład po rozdrabnianiu drewna specjalną maszyną.

Kora odpowiednio obrobiona, jest dobrym materiałem na biomasę.

Brykiet i pellet to forma odpadów drzewnych, która powstaje m.in. w wyniku zgniatania.

Biomasa stanowi trzecie, co do wielkości, naturalne źródło energii na świecie.

Spalanie biomasy jest korzystniejsze dla środowiska, gdyż zawiera ona mniej szkodliwych pierwiastków niż np. paliwa kopalne. W tym procesie powstaje także mniej dwutlenku węgla wnoszonego do atmosfery, dzięki czemu zmniejsza się ryzyko globalnego ocieplenia. Ogrzewanie biomasą jest bardzo opłacalne, ponieważ jej ceny są konkurencyjne na rynku paliw.

Biomasa- zrębki-trociny